MINÄ

"Lahti ei ole minulle vain kaupunki. Se on koti ja perhe, joita rakastan yli kaiken.

 

Olen 54-vuotias lahtelainen upseeri ja herrasmies, puoliso, isä ja isoisä. Lapseni ovat jo täysi-ikäisiä ja
lentäneet 
pesästä, mutta eivät kotikaupunkiamme kauemmas. Nuorin lapsenlapsistani on perheessäni
jo viidennen polven lahtelainen. Myös syntyperäiset vanhempani asuvat lähellä kotiani. Lahti ei ole
minulle vain kaupunki. Se on koti ja perhe, joita rakastan yli kaiken.

 

Olen saanut Lahdelta ja sen ihmisiltä paljon. Olen ehdokkaana kuntavaaleissa, koska koen että nyt on
minun vuoroni ja aikani antaa Lahdelle jotain takaisin.

JÄMÄKKÄÄ ITSEVARMUUTTA JA EMPAATTISTA YMMÄRRYSTÄ

Työskentelen puolustusvoimissa upseerina. Sotilasarvoltani olen majuri ja koulutukseltani sotatieteiden maisteri. Sotilasuralla on ollut merkittävä rooli vuorovaikutustaitojen kehittäjänä. Olen avoin, rauhallinen, esitän mielipiteeni selkeästi ja lähestyn asioita kehityshakuisesti. Toisten ihmisten kunnioittaminen ja huomioonottaminen, suoraselkäisyys, periksiantamattomuus, yhteistyö,
tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus ovat minulle perusarvoja ja kaiken tekemisen kulmakiviä.

Olen mukana Lahti Hopen toiminnassa. Haluan edes pienellä panoksellani olla tukemassa vähävaraisten lapsiperheiden toimintaa, erityisesti liikunnan ja urheilun osalta. Olen myös mukana kehittämässä oman asuinalueeni toimintaa olemalla yksi asukasyhdistyksen puuhahenkilöistä. Tämä mahdollistaa samalla viihtyisän keskustan kehittämisen yhtenä toimijana.
 

Tärkeimpänä “harrastuksena” pidän yleistä hyvinvointia. Arkeani ohjaa terveet elämäntavat; liikunta, ruokailutottumukset, unen merkitys. Olen sosiaalisesti aktiivinen, mikä on myös tärkeä osa hyvinvointia. Tämän aktiivisuuden kautta olen saanut tutustua lukemattomiin hienoihin ihmisiin.

TOIMIVA KAUPUNKI TEHDÄÄN YHDESSÄ

Minulla on monialaiset yhteistyöverkostot joka suuntaan ja kaikille aloille. Haluan olla kehittämässä Lahtea yhdessä näiden ihmisten kanssa. Henkilökohtaiset kontaktit jokaiseen Lahden “sopukkaan” auttavat minua kuulemaan ruohonjuuritason toimijoiden ääntä ja mielipiteitä, päätöksiä valmisteltaessa sekä tehtäessä.
 

Vahvuuteni on selkeästi liikunnan ja urheilun alueella. Olen harrastanut tai ollut mukana lähes jokaisessa lajissa, mitä Lahdesta löytyy. Henkilökohtaiset kontaktit kaikkiin Lahden alueen liikuntatoimijoihin antavat minulle erinomaiset mahdollisuudet olla luomassa liikunnan ja hyvinvoinnin tekijöiden välille kaikkia palvelevaa yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta.
 

Pian koittaa aika jatkaa arvokasta maanpuolustustyötä reservistä käsin. Uusi tilanne avaa minulle erinomaisen mahdollisuuden luoda elämääni uusia uria ja tehdä työtä Lahden ja lahtelaisten eteen.

 

Teemat

 

Teemojeni aiheet ovat minulle läheisiä, tuttuja ja tärkeitä. Niistä minulla on myös kokemuksen kautta tietoa ja varsinkin liikunta liittyy vahvuuksiini. Näitä asioita haluan kehittää Lahdessa yhdessä muiden kanssa. Tässä teemojen yleiskuvauksessa tuon esiin sen, miksi ne ovat minulle ja Lahden kehittymisen kannalta tärkeitä. Aiheista tulen kirjoittamaan lisää blogeissani ja kuntavaaliehdokassivuillani Facebookissa. Tulee niissä toki olemaan paljon muutakin Lahtea ja sen kunnalliselämää sekä itseä käsitteleviä asioita.

Teema_nuoret_edited.jpg

Lapset ja nuoret

 

Lapsissa ja nuorissa on myös kaupunkimme tulevaisuus. Pääosa lapsista ja nuorista voi onneksemme hyvin. Koronatoimet ovat kuitenkin vaarantaneet monin tavoin lasten ja nuorten suotuisaa kehitystä. Ne ovat luoneet lapsille ja nuorille turvattomuutta, epävarmuutta ja ahdistusta.

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat pääosin kuntien vastuulla. Viimeistään koronan jälkihoidossa lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset on huomioitava kokonaisvaltaisesti ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseen on varmistettava riittävät voimavarat.

 

Viimeistään koronan jälkeen meidän aikuisten on velvollisuus huolehtia erityisesti heistä, jotka ovat kärsineet eniten. Resursseja heidän auttamisekseen on työnnettävä mieluumiin puskutraktorilla kuin kauhoa lapiolla.

Syrjäytyminen, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö, työttömyys ja liikkumattomuus ovat lähitulevaisuuden haasteita. Niihin pystymme vastaamaan mm. lastensuojelua ja perheiden sosiaalista tukea tehostamalla.

 

Emme halua nuoristamme koronasukupolvea. Jokainen euro, joka leikataan lasten, nuorten palveluista ja tukitoimista joudutaan maksamaan tulevaisuudessa monin verroin takaisin. Puhumattakaan inhimillisestä
kärsimyksestä ja pahimmassa tapauksessa jopa koko elämän pilalle menosta.

 

Kokonaisuuden kannalta on kaikkein järkevintä suunnata resursseja ennaltaehkäisevään työhön. Matalan kynnyksen peruspalveluihin sijoittaminen on yksi parhaista keinoista .
Lasten ja nuorten hyvinvointi on kuitenkin koko yhteiskunnan, ei pelkästään perheiden ja viranomaisten vastuulla. Me kaikki varmasti voimme tehdä osamme.

WhatsApp%20Image%202021-05-11%20at%2021.
WhatsApp%20Image%202021-05-11%20at%2021.

Liikunta ja urheilu

 

Lahti on ollut ja tulee aina olemaan liikunta- ja urheilukaupunki. Siitä se tunnetaan parhaiten niin Suomessa kuin maailmalla. Kaikki kunnia muillekin toimialoille, mutta kautta aikain tunnetuimmat lahtelaiset taitavat tulla urheilun parista. 

 

Urheilu muokkaa osaltaan kaupungin identiteettiä, luo yhteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä sekä antaa elämyksiä ja luo muistoja.
Vaikeiden aikojen jälkeen urheilu on ollut yksi eheyttävistä tekijöistä, kuten vuoden 1952 kesäolympialaiset sekä 1995 jääkiekon maailmanmestaruus. Toivottavasti niin käy nytkin.

 

Liikunnalla on merkittävä ehkäisevä, hoitava ja kuntouttava vaikutus lukuisissa terveysongelmissa. Se kehittää ja ylläpitää fyysistä, henkistä ja sosiaalista terveyttä. Ikääntyessä merkitys kasvaa toimintakyvyn ylläpitäjänä ja itsenäisen suoriutumisen edistäjänä.

 

Liikunnan avulla lapsi luo itselleen motoriset ominaisuudet, jotka kantavat läpi elämän. Tämä antaa hänelle hyvän pohjan pitää itsensä toimintakykyisenä läpi elämän.
Liikkumattomuus on lisääntynyt merkittävästi jo ennen koronaa ja rajoitustoimien seurauksena tämä on pahentunut jokaisessa ikäryhmässä entisestään.

 

Liikkumattomuuden seuraukset ilmenevät eri kansansairauksien muodossa. Liikkumattomuuden hinta on Päijät-Hämeessä vuosittain noin 10 miljoona euroa ja
valtakunnallisesti vähintään kolmemiljardia euroa. Peruskoulun alkaessa lapsista liikkuu riittävästi 70 prosenttia, mutta yläkoulun alkaessa vain joka kymmenes. Tämä näkyy huonontuneina tuloksina niin koulujen Move!-mittauksissa kuin varusmiesten liikuntatesteissä.

 

Kaupungissa on lukematon määrä erinomaisia toimijoita ja toimintoja, jotka edistävät sekä toteuttavat liikuntaa ja urheilua. Toisiamme kuunnellen ja yhteistyötä tekien, saamme varmasti koneesta entistä enemmän irti. Riittämättömästi liikkuvien ihmisten tavoittamiseksi tarvitaan yhä enemmän eri toimijoiden yhteistyötä.

Keskustan kehittäminen

 

Keskusta on kaupungin käyntikortti. Elävä ja turvallinen keskusta on kaupungin sydän ja sen kehittäminen vaikuttaa lähes jokaisen lahtelaisen elämään. Keskustan kehittämisen toimenpiteitä ohjaa jo nyt neljä hyvää teemaa; Elinvoima, vetovoima, saavutettavuus ja viihtyisyys. Keskustassa halutaan tehdä työtä, asua ja viettää vapaa-aikaa sekä nauttia monipuolisista palveluista. Ympäristökaupunki Lahdessa kukoistavat monenlaiset arvot ja ihanteet, talouden rinnalla luonnonvara-ajattelu ja ekologia. Kuten kaupunginjohtaja on todennut, erityinen huoli on kuitenkin siitä, miten koronatoimien jälkeen keskustan elinvoima palautuu.

 

Lahden Keskustavisio 2030 myötä keskusta tulee olemaan suurimmassa muutoksessa vuosiin. Paljon julkisuutta saanut liikenne- ja liikkumissuunnitelma (LIISU2030) on vain yksi osa kokonaisuutta. Visioon liittyvät toimenpiteet pitää toteuttaa harkiten kaikkia osapuolia
kuunnellen sekä ottamalla heidät mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Keskusta kasvaa ja laajenee koko ajan mm jo suunnitteilla olevan rakentamisen myötä Paavolan ja Ranta-Kartanon alueille. On myös hyvä muistaa, että keskusta on jo nyt 12 000 ihmisen lähiympäristö ja rakenteilla on lähivuosina asuntoja 8000 ihmiselle. Olen asunut keskustassa 7 vuotta ja asun mitä todennäköisemmin koko loppuelämäni. Haluan olla kehittämässä aluetta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tulevaisuus on siellä, missä ihmiset viihtyvät.